Veřejná zakázka: Udržovací práce MVN Jabůrek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001943
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2787
Systémové číslo: P15V00002786
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 23.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Udržovací práce MVN Jabůrek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava hráze a spodní výpusti MVN Jabůrek.
Hráz - odstranění prokořeněné vrstvy návodního svahu hráze a její koruny
- vyrovnání koruny hráze a vzdušního svahu
- dosypání a vyrovnání návodního svahu hráze
Spodní výpust - vyčištění stávající šachty uzávěru spodní výpusti
- odtěžení hráze v místě odpadního potrubí
- výměna stávajícího propadlého potrubí
- opevnění vývaru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 359 393 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky