Veřejná zakázka: PB Hálkova, Třebíč

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001944
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2788
Systémové číslo: P15V00002787
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.04.2013
Nabídku podat do: 16.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 16.05.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB Hálkova, Třebíč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provozní budova Hálkova, Třebíč
- výměna ZTI, výměna oken, úprava ohřevu TUV

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 357 326 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická Kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky