Veřejná zakázka: Údržba příkopů na LS Žatec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001953
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2794
Systémové číslo: P15V00002793
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.05.2013
Nabídku podat do: 15.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 15.05.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba příkopů na LS Žatec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odstranění nežádoucí vegetace z podélných odvodňovacích příkopů v rozsahu 45.500 m2 . Odstranění vegetace bude provedeno dvoufázově a to:
1) Mechanické odstranění nežádoucí vegetace v měsíci květen - červen
2) Chemické ošetření ploch po mechanickém odstranění nežádoucí vegetace přípravkem Rondup Biactiv ve 2% koncentraci ( likvidace zmlazení). Aplikace bude provedena v měsíci srpen - září 2013 v závislosti na počasí
Dále bude provedena úprava profilu příkopů frézováním v rozsahu 10.000 bm. Jedná se o nesouvislé úseky lesních cest.
Součástí zakázky je také pročištění 5 ks propustů na LC Vlkovská.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 379 250 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky