Veřejná zakázka: Huťský potok - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002001
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2814
Systémové číslo: P15V00002813
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2013
Nabídku podat do: 03.06.2013 09:00
Otevírání obálek: 03.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Huťský potok - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce na údržbě koryta vodního toku Huťský potok.
V rámci této zakázky bude provedeno odstranění sedimentu a uložení v rámci koryta vodního toku, stabilizaci nátrže uoložením velkých balvanů k přilehlé komunikaci k omezení vodní eroze.Ř.km 1,500-1,800.
Podrobný rozsah a způsob provádění prací je dán projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janešem, Hradec Králové.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 229 157 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky