Veřejná zakázka: LC Levobřežní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002018
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2816
Systémové číslo: P15V00002815
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 360437
Počátek běhu lhůt: 26.04.2013
Nabídku podat do: 14.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Levobřežní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem řešení je technické zhodnocení lesní odvozní cesty (dále jen LC) „Levobřežní“ rekonstrukcí stávajících skládek dřevní hmoty, které přiléhají k LC „Levobřežní“. Skládky ve většině případů nemají žádné zpevnění, čili přiblížená dřevní hmota je skladována na nezpevněných plochách, skládky jsou také částečně zarostlé náletovými dřevinami, či je jejich plocha snížena proláklinami, nebo naopak vyčnívajícími balvany či výchozy skal. Na urovnanou a zhutněnou zemní pláň bude položena v celé délce a šířce skládky (viz odstavec 1.) geotextilie. Geotextilie bude tkaná PP s gramáží minimálně 190 g/m2 s pevností v tahu minimálně 40 kN! Na geotextilii bude v celé délce a šíři navezena, rozprostřena a uhutněna podkladní vrstva z hrubého drceného kameniva (dále jen HDK) frakce 63/125 o tloušťce 250 mm, na ní bude navezena, rozprostřena a uhutněna vrstva z HDK 32/63 o tloušťce 200 mm. Na takto upravený podklad bude vyhotovena nová vozovka z penetračního makadamu hrubého (PMH) o tloušťce 90 mm, nakonec bude PMH opatřen udržovacím asfaltovým nátěrem v množství 1,80 kg/m2 a uzavíracím asfaltovým nátěrem v množství 1,25 kg/m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 388 354 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky