Veřejná zakázka: Obnova alejí v EVL Slavická obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000160
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 286
Systémové číslo: P15V00000286
Evidenční číslo zadavatele: 919/2012/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.05.2012
Nabídku podat do: 30.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 30.05.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova alejí v EVL Slavická obora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zpracování projektové dokumentace dle podkladů již zpracované studie proveditelnosti.Z důvodu určení majetkových hranic je nutné provést geometrické zaměření. Jde o poměrně složité určení majetkových hranic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pernerova 75, 565 01 Choceň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky