Veřejná zakázka: Opravy a údržba LC na LS Mělník- revíru Valdštýn

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002055
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2861
Systémové číslo: P15V00002860
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2013
Nabídku podat do: 23.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.05.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a údržba LC na LS Mělník- revíru Valdštýn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy a údržba stávajících lesních cest:
Oprava odvozní LC Černínská alej (2L - 3,5/20, frekventovaná odvozní lesní cesta, 300 m.n.m, kalená, délka opravovaného úseku cca 1800) spočívá zejména ve vyspravení jednotlivých výtluků nebo jednotlivých úseků LC dle zadávací dokumentace (stavebního rozpočtu).
Údržba odvozní LC Grenadýrská alej (1L 3,5/20, penetrační makadam, délka údržby cca 2000 m, 300 m.n.m, údržba odvozní lesní cesty s celoročním provozem) spočívá v provedení údržby stávající vozovky z penetračního makadamu dle zadávací dokumentace (stavebního rozpočtu)
Oprava přibližovací LC V Pletkách (3L 3,0/15, pomístně zpevněná štěrková cesta, délka opravovaného úseku 1150 m, nadmořská výška 300 m.n.m, terén rovinatý, stávající stav: výmoly, vytlačené koleje). Oprava souvislých poškozených úseků lesní cesty spočívá v provedení prací dle zadávací dokumentace (stavebního rozpočtu).
Oprava přibližovací LC K Maršům (3L, 3,0/15,hlinitá a pomístně zpevněná štěrkem, délka opravovaného úseku cca 400 m, nadmořská výška 300 m.n.m.), opravovaný úsek ve svažitém terénu) spočívá v provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace (stavebního rozpočtu) .

U všech výše opravovaných LC jsou objednateli určeny konkrétní příjezdové trasy. (Možnosti příjezdových tras budou předvedeny na prohlídce místa plnění). Nedodržení určených příjezdových tras je klasifikováno jako porušení SoD.
Popis prací včetně ploch a množství materiálu je uveden v přiložené zadávací. Zadavatel doporučuje účast na prohlídce místa plnění!!!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 810 508 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků