Veřejná zakázka: Knapovecký potok, čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002068
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2864
Systémové číslo: P15V00002863
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.05.2013
Nabídku podat do: 27.05.2013 12:00
Otevírání obálek: 27.05.2013 12:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Knapovecký potok, čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce charakteru údržby drobných vodních toků. V rámci zakázky bude provedeno odstranění náletových dřevin z průtočného profilu koryta, odstranění sedimentu a bude provedena pomístná oprava poškozených dlažeb z lomového kamene.
Rozsah prací a způsob provádění je specifikován v projektové dokumentaci, vypracované Ing. Miroslavem Skryjou, Žďár nad Sázavou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 336 686 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky