Veřejná zakázka: Oprava LC Hraniční na LS Klášterec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002071
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2865
Systémové číslo: P15V00002864
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2013
Nabídku podat do: 21.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Hraniční na LS Klášterec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci rekonstrukce lesní cesty je navrženo v celém úseku seříznutí a doplnění krajnice. Krajnice budou seříznuty v šíři 0,5 m a hloubce min. 0,1 m na každé straně komunikace. Doplněny budou vhodným nenamrzavým materiálem, např. štěrkodrtí. Celkem se jedná o délku (2723*2) 5446 m krajnic v šíři 0,5 m. Dále bude provedena oprava výtluků v km 0,220-0,680 a 1,52-2,7 km v asfaltové a štěrkové vozovce, výměna obrusné vrstvy v km 0,30-0,220 a 0,680-1,520 a čištění příkopů v délce cca 2,680 km

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 266 636 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky