Veřejná zakázka: Revitalitace vodního toku Medvídka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002072
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2866
Systémové číslo: P15V00002865
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.04.2013
Nabídku podat do: 07.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 07.05.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalitace vodního toku Medvídka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
PD
Místo plnění: k.ú. Petrov u Strážnice, k.ú. Strážnice na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky