Veřejná zakázka: Dětské hřiště Rohožník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002074
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2867
Systémové číslo: P15V00002866
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.04.2013
Nabídku podat do: 14.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dětské hřiště Rohožník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího dětského hřiště Rohožník, tj. demontáž a likvidace stávajících nevyhovujících herních prvků vč. bet. patek a zhotovení a montáž nových herních prvků včetně dopadových ploch a mobiliáře, vše specifikováno v projektové dokumentaci, zpracované Ing. arch. Jaroslavou Klimešovou. Součástí díla je i ořez suchých a odumírajících větví stromů, pod kterými se nově instalované herní prvky hřiště budou nacházet. Dále bude provedena redukce podrostu a likvidace 4 ks stávajících pařezů na ploše dětského hřiště. Nově instalované herní prvky dětského hřiště budou umístěny na lesním pozemku p.č. 4407 v k.ú. Újezd nad Lesy, do prostoru mezi stromy, v rovinatém terénu. Nově instalované herní prvky dětského hřiště musí splňovat technické normy popsané v PD. Veškeré prvky a mobiliář budou zhotoveny v jednotném stylu, konstrukčním řešení a povrchové úpravě. Budou použity nátěrové hmoty zajišťující maximální životnost, barevnou stálost a minimální údržbu. Budou převážně dřevěné ( akát, dub), přednostně přírodních zakřivených tvarů, kotvené do terénu dle PD. Dřevěné prvky budou v kontaktu se zeminou impregnovány. Dopadové plochy budou provedeny z mulčovací kůry o předepsaných tloušťkách, odděleny od rostlé zeminy separační geotextílií. Herní prvky s pádovou výškou do 1 m budou mít v dopadové ploše rozprostřenou mulčovací kůru v tl. 10 cm ( estetické a funkční hledisko). Budou zhotoveny laminované tabule s návštěvním řádem, graficky vyvedeného dle grafického manuálu LČR, s textem dodaným od LS Mělník. Před samotnou instalací musí být zadavatelem schválena definitivní poloha herních prvků!!! Vše detailně popsáno v projektové dokumentaci a SoD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 360 082 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky