Veřejná zakázka: 9x zjednodušená PD – Opravy LC na LS Svitavy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000162
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 287
Systémové číslo: P15V00000287
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.05.2012
Nabídku podat do: 15.05.2012 07:00
Otevírání obálek: 15.05.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 9x zjednodušená PD – Opravy LC na LS Svitavy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení zjednodušené PD pro provádění stavby na devět samostatných lesních cest:
1. Oprava LC Žlebová: oprava krytu vozovky z penetračního makadamu v dl. cca 3000 m.
2. Oprava LC Josefská: oprava krytu vozovky z penetračního makadamu v dl.cca 2500 m.
3. Oprava LC Do hory: oprava krytu vozovky z penetračního makadamu v dl. cca 1700 m.
4. Oprava LC Mendryka: oprava krytu vozovky z penetračního makadamu v dl. cca 3900 m.
5. Oprava LC Kamenohorská: oprava krytu vozovky z penetračního makadamu v dl. cca 4000 m.
6. Oprava LC Silnička: oprava vozovky ze štěrkodrti se zakalením a obnova podélného a příčného odvodnění v dl. cca 4600 m.
7. Oprava LC Kostelní: oprava vozovky ze štěrkodrti se zakalením a obnova podélného a příčného odvodnění v dl. cca 1400 m.
8. Oprava LC Haltýře: oprava vozovky ze štěrkodrti se zakalením a obnova podélného a příčného odvodnění v dl. cca 1300 m.
9. Oprava LC Gajerova: oprava vozovky ze štěrkodrti se zakalením a obnova podélného a příčného odvodnění v dl. cca 2200 m.
Podrobnosti a rozsah požadované PD je v jednoduché zadávací dokumentaci, kterou zpracoval L. Dorňák v dubnu 2012. Akce je hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Lesní správa Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky