Veřejná zakázka: Oprava LC Vysoká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002109
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2872
Systémové číslo: P15V00002871
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366625
Počátek běhu lhůt: 01.05.2013
Nabídku podat do: 16.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Vysoká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nejdříve bude provedeno odstranění křoví, nánosů na krajnicích a obnově stávajících příkopů. Příkop bude profilován do lichoběžníkového profilu. Dále bude provedeno dobetonování římsy trubního propustku v km 0,256. Po
provedení těchto prací dojde očištění stávajícího povrch od bláta a nečistot. Dále bude provedeno vyrovnání všech výtluků, kolejí a nerovností vrstvou obalovaného kamenvica ACP 16 v průměrné tloušťce 50 mm. Na tento podklad se střechovitým sklonem 2% bude položena nová obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu. Pro spojení asfaltových hmot se stávající vozovkou bude proveden spojovací postřik živičný hmotnosti 0,7 kg/m2.
Aby nedocházelo k rozebírání vozovky při vjezdu z přilehlých nájezdů provede se mírné navázání asfaltových hmot. Poté dojde k urovnání a zhutnění zemní pláně nájezdů a skládky.Doplňující informace ke zveřejnění:
Dle emailu Dodavatele ze dne 21.11.2013, byla stavba prováděna vlastními zaměstnanci.

Místo plnění: k.ú. Nesovice. k.ú. Snovídky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 153 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky