Veřejná zakázka: Řivnáč ve Svratouchu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002120
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2877
Systémové číslo: P15V00002876
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2013
Nabídku podat do: 17.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 17.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řivnáč ve Svratouchu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude provedena oprava příčného a podélného opevnění (dlažby) dna i svahů na toku PP Řivnáče v km 0,000-1,642 a oprava stávajícího opevnění na toku Řivnáč v říčním km 1,650-1,800. Dále dojde k odstranění keřů z průtočného profilu toku a odtěžení sedimentů z koryta toku a odvezení na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 086 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky