Veřejná zakázka: Opravy LC v CHKO Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002187
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2889
Systémové číslo: P15V00002888
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.05.2013
Nabídku podat do: 14.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.05.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC v CHKO Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy 8 lesních cest v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko o celkové délce cca 8,5 km, z toho 1 cesta přímo v národní přírodní rezervaci .
Od zhotovitele bude požadováno šetrné provádění stavebních prací s ohledem na okolní lesní porosty a výborná organizace práce vzhledem ke ztíženému přístupu k některým z cest (pouze za suchého počasí, zákaz průjezdu obcí pro nákladní automobily,velký podélný sklon staveniště).
LC pod Vraní skálou – oprava stávající lesní cesty délky 2500m. Obnova průjezdného profilu odkopáním sesunuté zeminy ze svahu, popř. vyvýšených krajnic, oprava podkladu doplněním kameniva s úpravou do předepsaného příčného profilu a zhutněním, vyčištění příkopů na délce cca 1000m.
LC Krátká – oprava stávající částečně zpevněné cesty celkové délky 2150m v náročném terénu s velkým podélným sklonem a ztíženým přístupem mechanizace .Obnova průjezdného profilu odkopáním sesunuté zeminy ze svahu nebo srovnáním deformovaného příčného profilu, oprava podkladu doplněním kameniva s úpravou do předepsaného příčného profilu a zhutněním.
LC Libabina-Ke Skaličkám – oprava částečně zpevněné lesní cesty délky 1000m doplněním podkladu kamenivem s úpravou do předepsaného příčného sklonu a zhutněním a doplněním odvodnění podélnými rigoly.
LC Pod Elektrovodem-Brunhaus – oprava stávající částečně zpevněné cesty délky 650m , srovnání pláně do předepsaného příčného sklonu,doplnění podkladu kamenivem a doplnění odvodnění podélnými rigoly.
LC Dolní Muňava – oprava stávající částečně zpevněné cesty délky 650 m. Na polovině cesty oprava povrchu doplněním kameniva, v druhé polovině ve velkém podélném sklonu obnova průjezdného profilu odkopáním zeminy sesunuté ze svahu, srovnání pláně a doplnění erozních rýh kamenivem.
LC K Borovici – oprava stávající zpevněné cesty délky 500m. Odstranění nánosů na krajnicích a vyčištění příkopů, oprava povrchu doplněním kameniva s obnovou oboustranného příčného sklonu a zhutněním.
LC Trávníková – oprava stávající částečně zpevněné cesty délky 550 m doplněním podkladu kamenivem hrubým se zakalením štěrkodrtí, doplnění odvodnění podélnými příkopy, oprava /výměna propustku.
LC Benešův luh – částečná oprava stávající lesní cesty v rezervaci v délce 550m doplněním podkladu kamenivem, čištění příkopů na délce 2000m, čištění 7 propustků vč nátoků a výtoků, úprava a zpevnění nájezdů na boční cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 994 040 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky