Veřejná zakázka: Oprava Lc Lužická homole, U obory, Pod Vlčí horou, Střední Mariánská na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002216
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2894
Systémové číslo: P15V00002893
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 360663
Počátek běhu lhůt: 07.05.2013
Nabídku podat do: 29.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 29.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava Lc Lužická homole, U obory, Pod Vlčí horou, Střední Mariánská na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu čtyř lesních cest z důvodu zpřístupnění porostů. Cena bude zpracována dle výkazu výměr.

Jedná se o :
1/ oprava stávající LC Lužecká Homole
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku pomístně: 1,9km
• přibližná nadmořská výška: 520 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava konstrukčních vrstev, výměna svodnic a číštění příkopů a propustků

2/ oprava stávající LC U Obory
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku úseku: 0,3 km
• přibližná nadmořská výška: 482m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry,
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava konstrukčních vrstev, oprava svodnic

3/ oprava stávající LC Pod Vlčí horou
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,5km
• přibližná nadmořská výška: 800 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava konstrukčních vrstev, výměna svodnic a číštění příkopů a propustků

4/ oprava stávající LC Střední Marianská
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,2 km
• přibližná nadmořská výška: 920 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava konstrukčních vrstev, výměna svodnic a číštění příkopů a propustků

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 521 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky