Veřejná zakázka: Voletínský potok - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002244
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2898
Systémové číslo: P15V00002897
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.05.2013
Nabídku podat do: 10.06.2013 09:00
Otevírání obálek: 10.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Voletínský potok - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru oprav a údržby koryta vodního toku Voletinský potok mimo zastavěné území města Proseč.
V rámci této zakázky bude provedeno:
- odstranění náletových křovin a pokácení dřevin z koryta toku, včetně pařezů
- odstranění nánosů z koryta VT
- vyplnění břehových nátrží kamenným záhozem
- oprava opevněných úseků koryta (kamenné dlažby a rovnaniny)
- odstranění poničených oplůtků a zpevnění svahů kamenným pohozem
- oprava kamenných zpevňovacích příčných prahů a kamenných stupňů

Rozsah prací a způsob provedení je dán projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. Blankou Hlavatou, ŽP PROJEKT s.r.o., Chrudim.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 706 352 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky