Veřejná zakázka: Oprava LC Ferdinandka, Spod. soukromá investiční,Nad dlouhou loukou, Spodní Rybná - Abertamské louky,Pískovec, Kaffenberská na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002245
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2899
Systémové číslo: P15V00002898
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364792
Počátek běhu lhůt: 04.05.2013
Nabídku podat do: 30.05.2013 14:00
Otevírání obálek: 30.05.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Ferdinandka, Spod. soukromá investiční,Nad dlouhou loukou, Spodní Rybná - Abertamské louky,Pískovec, Kaffenberská na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy šesti lesních cest, dle výkazu výměr :

1/ LC Ferdinandka
• délka opravovaného úseku: 1,296 km
• přibližná nadmořská výška: 820 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy v majetku LČR
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: očištění povrchu lesní cesty, oprava výtluků a vyjetých kolejí směsí ABS, dvojitý uzavírací nátěr

2/ LC Spod. soukromá investiční
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo,
• délka opravovaného úseku: 2 km
• přibližná nadmořská výška: 760 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

3/ LC Nad Dlouhou loukou
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo,
• délka opravovaného úseku: 2 km
• přibližná nadmořská výška: 780 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

4 / LC Spodní Rybná - Abertamské louky
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,5/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,2 km
• přibližná nadmořská výška: 734 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava vyjetých kolejí a výtluků,, oprava svodnic, vyčištění odvodňovacích příkopů

5/ LC Pískovec
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,4 km
• přibližná nadmořská výška: 850 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava vyjetých kolejí a výtluků, výměna svodnic, vyčištění propustků a odvodňovacích příkopů

6/ LC Kaffenberská
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/20 - bude zvýšena třída na 2L - 3,5/40
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,300 km
• přibližná nadmořská výška: 710 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: oprava vyjetých kolejí, výměna svodnic, vyčištění odvodňovacích příkopů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 777 031 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky