Veřejná zakázka: LB přítok Račinky - oprava stupně + nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002252
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2904
Systémové číslo: P15V00002903
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2013
Nabídku podat do: 24.05.2013 11:00
Otevírání obálek: 24.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LB přítok Račinky - oprava stupně + nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je obnova silně poškozeného kamenného stupně v km 0,158, obnovení příčných stabilizačních prvků v dopadišti včetně podélné stabilizace, obnovení stabilizace břehů (kamenná rovnanina, opěrná zeď, ruční vytěžení uložených sedimentů z technicky upraveného průtočného profilu koryta toku v km 0,170-0,234, ruční dočištění povrchu opevnění.
Zakázka bude provedena dle prováděcích projektových dokumentací „LB přítok Račinky-oprava stupně v km 0,158 – km 0,127-0,175“ a „LB přítok Račinky km 0,170-0,234“, zpracovaných firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť. Stavby budou realizovány dle podmínek sdělení vodoprávního úřadu č.j. MUSP 94656/2012 ze dne 5.12.2012, dle podmínek sdělení vodoprávního úřadu č.j. MUSP 16294/2013 ze dne 28.2.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 931 378 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky