Veřejná zakázka: Opravy a BÚ LC - Svitavsko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002257
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2906
Systémové číslo: P15V00002905
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.05.2013
Nabídku podat do: 16.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a BÚ LC - Svitavsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kompletní opravy a běžnou údržbu LDS LS Svitavy. Vrámci zakázky bude prováděno: čištění svodnic, výměna a doplnění svodnic, čištění propustků, opravy propustků či jejich doplnění včetně čel, čištění příkopů příkop. frézou nebo profil. lžící, sekání příkopů, chem. ošetření přílkopů, vyvětvování LC, vyspravení výtluků nebo projetých kolejí drceným kamenivem, srovnání a zhutnění LC příslušnou technikou.
Místo plnění: LS Svitavy - oblast Svitavsko, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 170 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků