Veřejná zakázka: Horní Rozpitý km 0,238 - 1,480

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002262
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2909
Systémové číslo: P15V00002908
Evidenční číslo zadavatele: 008/957/1/45246000-3/2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 212616
Počátek běhu lhůt: 30.03.2012
Nabídku podat do: 23.04.2012 08:00
Otevírání obálek: 23.04.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Horní Rozpitý km 0,238 - 1,480
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je obnovení základních parametrů koryta vodoteče v původní
- stávající trase koryta toku,
- odstranění povodňových škod z května a června roku 2010,
- bude provedena oprava původních kamenných stupňů, dopadliště, předprahů a prahů,
- bude provedena oprava břehového opevnění kamennou dlažbou a kamennou rovnaninou.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace "Horní Rozpitý km 0,238 - 1,480" zpracované Ing. Pavlem Skalickým, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Karafiátova 1312, 757 01 Valašské Meziříčí.
Stavba bude realizována dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Rožnov pod Radhoštěm č.j.MěÚ/OŽP/55057/2011/VH/Do-231/ ze dne 7.12.2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Místo plnění: k.ú. Dolní Bečva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 281 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR ST OP Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky