Veřejná zakázka: BP rajon 702 - výsadba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002273
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2915
Systémové číslo: P15V00002914
Evidenční číslo zadavatele: 957/2013/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 24.05.2013 12:00
Otevírání obálek: 24.05.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP rajon 702 - výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení výsadby dřevin břehového porostu na třech vodních tocích –
BP Bílá Voda, km 2,570-3,260 - výsadba
Č.h.p.: 4-10-02-036
k.ú.: Červená Voda
ř. km : 2,570-3,260

BP Chudobský potok - výsadba
Č.h.p.: 4-10-02-003
k.ú.: Nepomuky
ř. km : 0,500-3,270

BP Lesní potok, km 0,500-1,500 - výsadba
Č.h.p.: 4-10-02-005
k.ú.: Sázava u Lanškrouna
ř. km : 0,500-1,500
Budou vysazovány obalované poloodrostky stromů výšky nad 1,0 m a obalované sazenice keřů výšky nad 35 cm. Poloodrostky budou chráněny individuální mechanickou ochranou proti okusu zvěří, sazenice keřů budou ošetřeny proti okusu chemicky. Před zahájením výsadby bude provedeno u akce Lesní potok celoplošné odstranění buřeně na plochách určených k osázení. Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 137 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky