Veřejná zakázka: 117-Výsek náletů a větví

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002321
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2923
Systémové číslo: P15V00002922
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2013
Nabídku podat do: 22.05.2013 08:30
Otevírání obálek: 22.05.2013 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 117-Výsek náletů a větví
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
výsek náletů podél lesních cest a ořez větví zasahujících do vozovky
Místo plnění: revíry LS Vsetín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky