Veřejná zakázka: Drobné opravy lesních cest na LS Luhačovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002322
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2924
Systémové číslo: P15V00002923
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 360985
Počátek běhu lhůt: 08.05.2013
Nabídku podat do: 29.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 29.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné opravy lesních cest na LS Luhačovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy stávajících LC
třídy LC 1L - 3L
konstrukce LC - MZK, penetrační makadam, přibližovací linky
Délka oprav - pomístná vyspravení
nadmořská výška LC - 300 - 600m
současný stav - poškozené lesní cesty, výtluky, sesuvy, vyjeté koleje, poškozená odvodnění
majetek LČR
dotýká se zón CHKO
Jedná se o drobné opravy lesních cest na jednotlivých revírech Lesní správy, sestávající se ze zemních prací ( buldobagr, grader, buldozer,vibrační válec ), dodávku kameniva různých frakcí ,opravy a zbudování propustků.
Místo plnění: Revíry Lesní správy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 150 345 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky