Veřejná zakázka: Most Do Malinky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002343
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2929
Systémové číslo: P15V00002928
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2014
Nabídku podat do: 19.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 19.08.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most Do Malinky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy pro odstranění havarijního stavu objektu mostu Do Malinky ,IČ DM 710825 v k.ú.Komorní Lhotka na revíru Komorní Lhotka v rámci rekonstrukce LDS - vybourání a demontáž stávající zkorodované mostní konstrukce z ocelových nosníků I č.28,ocelových trubek DN 100, ocelových válcovaných nosníků Larsen délky 12m a šířky 0,50m (převoz na sklad objednatele pro další použítí),záhozu z hrubého lomového kamene a betonáže;provedení výkopů v korytu vodoteče vč.dodávky a osazení 6kusů silničních panelů 3x1,2m a 3kusů silničních panelů 3x1,5m; zřízení nového mostního tělesa dodávkou a osazením 8kusů Benešových rámů 3,5x2,5m vč.zhotovení základu nové mostovky z betonové mazaniny s armováním kari síti a izolací lepenkou Bitagit; zřízení nové konstrukce vozovky mostu z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl.15cm,prosívkou z drceného kameniva frakce 0-32mm v tl.8cm a posypem krytu komunikace z drceného kameniva v množství do 25kg/m2;výroba a osazení nového zábradlí z ocelových trubkových profilů vč.provedení nátěrů;provedení dlažby z lomového kamene na vtoku a výtoku ve vodoteči vč.opevnění svahu vtoku a výtoku záhozy z lomového kamene 200-500kg a obnovení demontované drátokošové stěny aj. (viz zpracovaná PD stavebních úprav mostu Do Malinky).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 066 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní č.p.2811,3.NP,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky