Veřejná zakázka: Opravy krytu lesních cest LR Mcely,Brodek,Seletice a Rožďalovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002364
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2932
Systémové číslo: P15V00002931
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/114
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2013
Nabídku podat do: 21.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy krytu lesních cest LR Mcely,Brodek,Seletice a Rožďalovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:


Jedná se o opravy 13 LC.
LC Hraniční k Hájovně: LC-2L-3/30,kalená cesta,oprava podkladní vrstvy-78bm,opava krytu- po úsecích- 715 bm,odstranění sedimentu na krajnicích a odstranění náletvých dřevi z krajnic.
cca.Balt po vyrovnání/dále Bpv./ 200m.n m.
-obnova tech .ukazatelů ČSN 736108
LC Bacílkova ::2L-3/30,kalená cesta
délka opravy podkladu 310 bm
délka opravy krytu 350 bm,včetně odstranění sedimentu krytu
B.p.v.cca do 250m .n .m.
ostatní část LC velmi dobrý
opravy prováděny po úsecích
znovunabytí ukazatelů ČSN 736108
LC Oborní: 2L 3/30,kalená cesta
oprava krytu v délce 1090 bm,s odstraněním křovin a sedimentů z krajnic
B.p.v. do 250 m. n.m.
zbytek trasy LC v dobrém stavu
-oprava prováděna po úsecích- nabytí tech.ukazatelů ČSN 736108
LC Ke Hvězdě: 2L -3/30,kalená cesta
oprava krytu v délce 285 bm s odstraněním sedimentu z krajnic
B.p.v.- do 250 m.n.m.
LC se nachází v Jabkenické oboře
ostatní část LC v dobrém stavu
oprava krytu se provede po úsecích se znovunabytím parametrů dle ČSN 736108
LC Tuchomská I: 1L-3,5/30,penetrační makadam
odstranění náletových dřevin a sedimentu krajnic v úseku délky 1 200 bm
B.p.v. - do 250 m.n.m.
současná kryt LC v odpovídajícím, dobrém stavu
odstraňování náletových dřevin a sedimentu z krajnic proběhne v úsecích
Tuchomská II: 1L - 3,5/30,penetrační makadam
odstranění sedimentu krajnic a náletových křovin v délce 952 bm
B.p.v. do 250 m.n. m
stav LC v dobrém stavu
odstranění dřevin i sedimentu po ucelených úsecích
LC Dlouhá: 2L - 3,5/30,kalená akce
oprava krytu s rozrytím stávajícího krytu a doplnění kam. drc. v délce 460 bm
B.p.v. do 250 m.n. m.
stav LC dobrý
vyspravení stávajícího krytu po úsecích a pročištění podélných příkopů komunikací v délce 45 bm
LC Zlatodubská: 2L 3/30,kalená cesta
oprava krytu v délce 570 bm
B.p.V. do 250 m. n. m.
stav LC dobrý
vyspravení krytu LC dosypem kamenivem drc.s přerovnáním v podélném i příčném sklonu s odstraněním sedimentu krajnic a náletových křovin
LC Kočárník: 2L - 3/30,kalená cesta
oprava krytu v délce 526 bm
B.p.v. do 250 m.n. m.
stav LC dobrý
-doplnění krytu kamenivem drc. s přerovnání podél. a příč. směru ,údržba po úsecích
LC K Hanušovu: 2L - 3/30,kalená cesta
oprava krytu v délce 526 bm
B.p.v. do 250 m.n. m.
stav LC dobrý
-doplnění krytu kamenivem drc. s přerovnání podél. a příč. směru ,údržba po úsecích
LC Za výkupem - rovinka: 2L - 3/30,kalená cesta
oprava krytu v délce 230 bm
B.p.v- - do 250 m.n.m.
stav LC dobrý
oprava krytu dosypem kam. drc. s podélným i příčným přerovnáním i zhutněním, s odstraněním sedimentu z krajnic
LC Štajnerka: 2L - 3,5/30,kalená cesta
délka údržby činí 510 bm
B.p.v. do 250m. n.m.
stav LC dobrý
oprava a údržba krytu dosypem kam. drc. s podélným i příčným přerovnáním a zhutněním s vytvořením požadovaných sklonů v koruně LC dle ČSN 736108
LC Ke Slavoňáku: 2L - 3/30,kalená cesta
délka opravy podkladu170 bm,délka opravy a obnovení krytu je 385 bm
B.p.v. do 250m.n.m.
stav LC je sotva uspokojivý,
oprava podkladní konstr, je nutná v úseku 170 bm,zde došlo k prolomení konstr. vrsty,oprava a obnovení krytu je nutná v úseku 385 bm ato dosypem kam. drc. s podélným i příčným přerovnáním s dosažení potřebných sklonů v koruně cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 972 632 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků