Veřejná zakázka: LC Vodárenská-prop.real.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002379
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2934
Systémové číslo: P15V00002933
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/077
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 30.05.2013 09:00
Otevírání obálek: 30.05.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Vodárenská-prop.real.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
převedení dešťových vod z pravostranného příkopu LC Vodárenská kategorie 2L - 3,5/30 trubní propustí DN 600mm, dl.15,0m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 430 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec - 3.n.p. Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky