Veřejná zakázka: LC Lázeňská (LS 110)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002392
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2935
Systémové číslo: P15V00002934
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 24.05.2013 08:30
Otevírání obálek: 24.05.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lázeňská (LS 110)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Prolomený trubní propust v tělese LC Lázeňská (páteřní komunikace v předmětné lokalitě Vysuté-Nad Malým Lipovým pro odvoz dřeva a přístupu do chatoviště).
Stavební úpravy rekonstrukce prolomeného trubního propustu hrazené z investičních prostředků = demolice ocelových nosníků DN 300 a DN 100 vč. základů z lomového kamene na sucho, osazení prvků nového propusty z železobetonových rámových propustů Beneš,výměna konstrukčních vrstev komunikace nad novým propustem,výměna zábradlí,úprava vtoků a výtoků a zřízení opěrných zdí z drátokošů vyplněných rovnaninoz z lomového kamene na sucho s urovnáním hráně pro stabilizaci svahu tělesa LC na výtokové straně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 931 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků