Veřejná zakázka: Výroba didaktických tabulí dle uzavřené smlouvy o propagaci LČR s. p. na Stezce korunami stromů Lipno

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002419
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2940
Systémové číslo: P15V00002939
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/091
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 27.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 27.05.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba didaktických tabulí dle uzavřené smlouvy o propagaci LČR s. p. na Stezce korunami stromů Lipno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výroba didaktických tabulí dle uzavřené smlouvy o propagaci LČR s. p. na Stezce korunami stromů Lipno.
Jedná se o 13 tabulí vyrobených z dibondu, které budou následně umístěny na didaktických stanicích v rámci stezky korunami stromů Lipno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky