Veřejná zakázka: údržba melioračních sítí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002423
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2941
Systémové číslo: P15V00002940
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 27.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 27.05.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: údržba melioračních sítí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu stávající meliorační sítě odvodňovacích linek o celkové délce cca 18 350 bm, zbudování nových odvodňovacích linek o délce cca 4 900 bm a o výstavbu 15 trubních přejezdů přes vyklizovací linky. Vzhledem k nepřístupnosti terénů a nestabilnímu podmáčenému podloží budou výkopové práce provedeny kráčejícím bagrem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 978 112 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky