Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Budyňská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002424
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2942
Systémové číslo: P15V00002941
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/095
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.05.2013
Nabídku podat do: 28.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 28.05.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Budyňská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu štěrkové lesní cesty sestávající se z rozšíření cesty, jejího celkového zpevnění a osazení levostranným příkopem pro efektivní odvod srážkové vody z tělesa LC. Ke zpevnění tělesa bude použito drcené kamenivo a štěrkodrť, na cestě budou zřízeny 2 trubní propusty, zpevněny 3 skládky dřeva, rozjezdy a netrubní hospodářské sjezdy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 357 459 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky