Veřejná zakázka: LC Olšanské hory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002435
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2947
Systémové číslo: P15V00002946
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2013
Nabídku podat do: 28.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 28.05.2013 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Olšanské hory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty 3L - 3,0/15. Úprava pláně, vyspravení vyjetých kolejí a výtluků, obnova trubních propustů, zřízení konstrukčních vrstev vozovky se ŠD fr. 0-63 mm, tl. 200 mm a ŠD fr. 0-32 mm, tl. 100 mm po zhutnění, vybudování kamenného průlehu a osazení svodnic. Délka opravovaného úseku je 1,134 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 123 138 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky