Veřejná zakázka: Brodecký potok - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002456
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2955
Systémové číslo: P15V00002954
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2013
Nabídku podat do: 11.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brodecký potok - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby vodních toků.
Bude provedeno vyčištění upraveného koryta Brodeckého potoka v úseku délky 2 300 m proti proudu od soutoku s Ředickým potokem.
Z koryta opevněného ve dně betonovými tvárnicemi bude odstraněn sediment, rákos, náletové dřeviny a napadaná dřevní hmota.
Sediment bude ukládán dočasně v manipulačním pruhu a po částečném vyschnutí bude zorhrnut.
Podrobná rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janešem, Hradec Králové.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 210 792 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky