Veřejná zakázka: Oprava Břežanského potoka ř.km 0,200 - 3,500“, ,,Břežanský ř.km 0,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000180
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 296
Systémové číslo: P15V00000296
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.04.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 10:30
Otevírání obálek: 21.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava Břežanského potoka ř.km 0,200 - 3,500“, ,,Břežanský ř.km 0,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace se dvěma stavebními objekty, PD bude členěna na dva stavební objekty v samostatných celcích včetně výkazů výměr a rozpočtů pro každý stavební objekt zvlášť.

Popis stávajícího stavu:
SO 01 Oprava Břežanského potoka ř.km 0,200 - 3,500
V současné době upravená část toku je porušená, zanešená a v některých částech zarostlá náletovou vegetací.
SO 02 Břežanský ř.km. 0,200
V současné době upravená část zanešená.

Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zhotovena PD pro ohlášení stavebních objektů SO 01, SO 02.
PD bude zhotovena vč. detailů pro realizaci stavby a rozboru sedimentu (v rozsahu Přílohy č. 9 zákona o odpadech) se členěním na stavební objekty:
SO 01 Oprava Břežanského potoka ř.km 0,200 - 3,500
SO 02 Břežanský ř.km 0,200

Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listuDoplňující informace ke zveřejnění:
Vybraný uchazeč odstoupil od smlouvy. Nedojde tak k plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky