Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest na Skřítku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002478
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2962
Systémové číslo: P15V00002961
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/120
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353803
Počátek běhu lhůt: 18.06.2013
Nabídku podat do: 10.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest na Skřítku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 001 LC Okružní Na Skřítku - Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kat 2L/3,5/20 v celkové délce 2235m.
Návrh technického řešení spočívá v čištění a úpravě krajnic a příkopů, opravě a doplnění propustků a svodnic, očištění a opravě vozovky. Vzhledem k špatné únosnosti stávající cesty bude provedena stabilizace pláně, tj. na pláň bude založena geotextilie s pevností v tahu 50kN/m2 , na kterou budou ukotveny geobuňky. Geobuňky budou vyplněny hrubým drceným kamenivem HDK fr.32-63mm vč. krycí vrstvy, finální úprava krytu bude provedena zakalením, tj. zavibrováním výplňového kameniva fr.0-22mm, 2x35kg/m2 do podkladu. Krajnice budou zpevněny dosypáním kameniva fr 0-63mm
Dále se jedná o zpevnění a úpravu sjezdů z lesní cesty hrubým drceným kamenivem HDK fr.32-63mm a zpevněním povrchu zavibrováním výplňového kameniva štěrkodrti fr.0-22mm, 2x35kg/m2 do podkladu.
Umístění, funkce ani význam lesní cesty se po opravě nezmění.
SO 002 LC Nad Brněnkou - Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kat. 3L/3,5/15 v celkové délce 1760m.
Návrh technického řešení spočívá ve čištění a úpravě krajnic a příkopů, opravě a doplnění propustků a svodnic, očištění a opravě vozovky.
V úseku km0,000-0,900 bude vzhledem k špatné únosnosti stávající cesty provedena stabilizace pláně, tj. na pláň bude založena geotextilie s pevností v tahu 50kN/m2 , na kterou budou ukotveny geobuňky. Geobuňky budou vyplněny hrubým drceným kamenivem HDK fr.32-63mm vč. krycí vrstvy , finální úprava krytu bude provedena zakalením, tj. zavibrováním výplňového kameniva fr.0-22mm, 2x35kg/m2 do podkladu. Krajnice budou zpevněny dosypáním kameniva fr 0-63mm.
V úseku km0,900- 1,760 , bude po očištění a opravě stáv. povrchu doplněna konstrukce vozovky hrubým drceným kamenivem HDK fr 32-63mm a provedena finální úprava krytu zakalením , tj. zavibrováním výplňového kameniva fr.0-22mm, 2x35kg/m2 do podkladu. Krajnice budou zpevněny dosypáním kameniva fr 0-63mm
Dále se jedná o zpevnění a úpravu sjezdů z lesní cesty hrubým drceným kamenivem HDK fr.32-63mm a zpevněním povrchu zavibrováním výplňového kameniva fr.0-22mm, 2x35kg/m2 do podkladu.
Umístění, funkce ani význam lesní cesty se po opravě nezmění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 555 355 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky