Veřejná zakázka: PD Pístovecký potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002554
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2983
Systémové číslo: P15V00002982
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/044
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2013
Nabídku podat do: 20.05.2013 09:00
Otevírání obálek: 20.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Pístovecký potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci týkající se údržbových prací charakteru úprav vodních toků.
V rámci navržených opatření bude provedena údržba a oprava stávajícího majetku na Pístoveckém potoce v km 0,000-0,800 v obci Kněžice. Dále je navrženo odstranění nánosů z koryta vodního toku, oprava stávajících kamenných dlažeb a opěrných zdí a vyčištění retenčních prostorů kamenných přehrážek včetně jejich oprav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky