Veřejná zakázka: Bečovský potok, ř.km 3,54

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002576
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2987
Systémové číslo: P15V00002986
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.05.2013
Nabídku podat do: 30.05.2013 09:00
Otevírání obálek: 30.05.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bečovský potok, ř.km 3,54
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na služby související se stavebními pracemi je vypracování PD stupně DUR a DSP na výstavbu retenční průtočné tůně. Hlavním účelem je ekologická a krajinotvorná funkce a plnění funkce lesa . Vedlejším účelem bude retenční schopnost nádrže a zajištění vody pro případ lesního požáru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p.- Správa toků, oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, 2.patro, kancelář č.308

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky