Veřejná zakázka: Turistický chodník Peklo

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002582
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2989
Systémové číslo: P15V00002988
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 363627
Počátek běhu lhůt: 16.05.2013
Nabídku podat do: 04.06.2013 11:00
Otevírání obálek: 04.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Turistický chodník Peklo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba dřevěného haťového chodníku pro turisty. Délka trasy chodníku cca 3,35 km. Chodník se nachází na turistické trase údolím NPP Peklo. Jde o rekonstrukci a doplnění stávajích chodníků v trase. Šířka chodníku 1,20m. Nosná konstrukce je navržena dřevěná dubová. Pochozí plocha je navržena dřevěná modřínová. Součástí jsou i rekonstrukce a opravy dřevěných lávek pro přechod přes Robečský potok. V rámci vybavení chodníku jsou navrženy odpočívadla s lavičkou a stolem. Lokalita nepřístupá pro techniku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 674 310 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky