Veřejná zakázka: LC Ostružská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002616
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2993
Systémové číslo: P15V00002992
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/125
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2013
Nabídku podat do: 07.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 07.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Ostružská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Údržba + technické zhodnocení 9 ks stávajících lesních odvozních cest (mechanicky zpevěné kamenivo).
Technické řešení: Oprava výtluků a vyjetých kolejí drceným kamenivem, úprava pláně se zhutněním, čištění příkopů, odstranění náletových dřevin,
zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, vybudování odvodňovacích příkopů, nová točna a skládka na dřevo.
Místo plnění: k.ú. Horní Studenec, Ostružno, Uhelná Příbram, Dobrá, Bílek, Pukšice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 108 455 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky