Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Pod hradiskem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002618
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2994
Systémové číslo: P15V00002993
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/068
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.06.2013
Nabídku podat do: 26.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.06.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Pod hradiskem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení : Nejdříve bude provedeno odstranění pařezů,náletových dřevin, dále dojde odtěžení sedimentů z prostoru nátoku do trubních propustků,poté k opravě propustků,doplnění opevnění nátokových a výtokových opevnění rovnaninou z lomového kamene a opravě čel, urovnání pláně a zhutnění min. na 30 MPa

Místo plnění: k.ú. Křepice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 476 984 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky