Veřejná zakázka: Opravy LC revír Sedlo

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002663
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3000
Systémové číslo: P15V00002999
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370077
Počátek běhu lhůt: 28.05.2013
Nabídku podat do: 11.06.2013 11:00
Otevírání obálek: 11.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC revír Sedlo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 5 lesních cest:
Jde o celkovou opravu štěrkových kalených cest kateg. 2L 3,5/30, celková délka opravy 4350 m. Realizací opravy dojde k doplnění konstrukčních vrstev, zakalení lomovými výsivkami, opravě propustků, vyčištění krajnic a příkopů, doplnění ocelových svodnic a propustku. Dále u LC Vels a LC Černolesní bude provedeno technické zhodnocení - doplnění nových svodnic, propustků a hospodářských sjezdů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 694 749 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky