Veřejná zakázka: LC Harcovský hřeben

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002669
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3002
Systémové číslo: P15V00003001
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366715
Počátek běhu lhůt: 25.05.2013
Nabídku podat do: 11.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Harcovský hřeben
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a technické zhodnocení lesní cesty 2L-4,0/30 s povrchem z MZK. Oprava spočívá v doplnění poškozených konstrukčních vrstev a obrusné vrstvy, oprave propustků a vyvčštění příkopů, technické zhodnocení obsahuje výstavbu části LC v jejím přetrasování na odpovídající spád. Lesní cesta se nachází v CHKO Jizerské hory cca 750 - 800 m n.m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 310 944 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky