Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Na trojúhelník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002757
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3016
Systémové číslo: P15V00003015
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/174
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362724
Počátek běhu lhůt: 25.05.2013
Nabídku podat do: 11.06.2013 11:00
Otevírání obálek: 11.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Na trojúhelník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Příčné odvodnění - rekonstrukce
Použijí se nové drenážní systémy - moderní korugované trouby DN 600mm, trouby se pokládají do štpískového lože.
Základ čel propustů bude ze základového , nadzákladové zdivo čel a jímek bude vyzděno z lomového kamene na maltu MC 150 s vyspárováním.
Vtoky i výtoky propustů budou opevněny záhozem z lomového kamene do 200kg.

Konstrukce vozovky :
Pomístné výtluky a plochy krajnic po odstranění travnatého nánosu je třeba vyspravit.
Dosavadní kryt - propadlé krajnice a vyjeté koleje - budou vyrovnány živičnou směsí pro kobercovou úpravu, Po vyrovnání povrchu se vozovka opatří infiltračním postřikem živičným spojovacím z asfaltu v množství 0,50-0,70kg/m2.
Stabilizovaná vozovka bude uzavřena obrusnou vrstvou z asfaltového betonu ABS I. tl.5cm a 4cm.

Část provozní oprava:
Nánosy na krajnicích budou strženy oboustranně v šířce 0.40m a tl. 0.10m s vodorovným přesunem na násypovou stranu cesty.
Stávající příkopy budou pročistěny.
Travnatý a mechový nános ve středu vozovky v š.0,30-0,40m bude chemicky ošetřen v rámci pěstební činnosti, t.j. odplevelením postřikem Herbicidu.
Povrch vozovky se očistí od bláta a prachu, po odstranění nánosů z krajnic a středu vozovky je nutné dvojnásobné čištění vozovky.
Stávající sjezdy, přejezdy budou zpevněny kamenivem, odvodnění skládky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 515 190 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky