Veřejná zakázka: LC Borové

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002759
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3018
Systémové číslo: P15V00003017
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/176
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.06.2013
Nabídku podat do: 03.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Borové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na části objektu LC Borové,IČ DM 711001 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou,revír SL Lysá Hora v km 0,000-1,674 hrazené z investičních prostředků = odstranění nánosů z krajnice komunikace,vybourání a demontáž nefunkčních ocelových svodnic typu K21;provedení zpevnění povrchu komunikace,povrchu skládky OM a sjezdů z přibližovacích linek z drceného kameniva se zhutněním dle jednotlivého staničení zpevnění úseku LC v km 0,000-0,765,v km 0,765-1,264 a v km 1,264-1,674 (zřízení podkladů z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl.20cm a v tl.15cm,posyp krytu komunikace drceným kamenivem frakce 16-32mm v množství 35kg/m2,lomovými vysívkami frakce 0-22mm v množství 30kg/m2,lomovými vysívkami frakce 0-22mm množství 60kg/m2 a provedení uzavíracího posypu krytu komunikace drceným kamenivem frakce 4-8mm v množství 15kg/m2);zřízení 2 kusů trubních propustů dodávkou a osazením silnostěnných ocelových trub DN 600 délky 2x5m vč. vyzdívek čel a vtokových jímek z lomového kamene na cementovou maltu,zřízení 2 kusů hospodářských přejezdů dodávkou a osazením silnostěnných ocelových trub DN 400 délky 2x12m vč. vyzdívek čel z lomového kamene na cementovou maltu;dodávka a osazení ocelových svodnic typu Reverdo délky 5m 10 kusů pro příčné odvodnění komunikace a navazujících sjezdů z přibližovacích linek;vyčištění zanesených úseků příkop a zřízení nových úseků příkop š. dna do 40cm v objemech nánosů do 0,15m3/m,do 0,30m3/m a v objemech výkopků do 0,50m3/m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 931 725 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky