Veřejná zakázka: LC Vlčí hrdlo

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002792
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3020
Systémové číslo: P15V00003019
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2013
Nabídku podat do: 11.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Vlčí hrdlo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění kolejí, obnovení příkopů, obnova trubního propustku. Dále dojde k modernizaci lesní cesty a to doplněním trubního propustku, vybudování nového příkopu a navezení nové konstrukční vrstvy.
Místo plnění: k.ú. Žďár u Blanska, Sloup v Moravském krasu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 219 552 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o, Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky