Veřejná zakázka: LC Spálená paseka - TZ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002849
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3025
Systémové číslo: P15V00003024
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2013
Nabídku podat do: 21.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Spálená paseka - TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení lesní cesty - zesílení konstrukce cesty štěrkem, zakalení lomovými výsivkami, zřízení obratiště, příčného (propustky( a podélného ( nové příkopy) odvodnění lesní cesty, zřízení obratiště, zpevnění skládek. Délka cesty je 690 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 388 012 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky