Veřejná zakázka: Sanace svahových sesuvů KANADA

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002886
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3033
Systémové číslo: P15V00003032
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/176
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.06.2013
Nabídku podat do: 02.07.2013 08:00
Otevírání obálek: 02.07.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace svahových sesuvů KANADA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Svahový sesuv č.1 („velký“)
Sanace svahového sesuvu spočívá ve výstavbě příčných hradících a zajišťovacích prvků, rozmístěných v řadách napříč ohroženého úseku svahu (6 řad). Úkolem zajišťovacích prvků (palisád) je zamezit dalšímu odplavování svahových půd v důsledku vodní eroze. Ta v této části má charakter plošné až rýhové eroze, kdy v některých místech sesuvu došlo k odplavení půdy až na samotné podloží, které tvoří v převážné míře pararuly. V případě svahového sesuvu č.1 došlo k devastaci odlesněného svahu sklonu 25 až 30° (tj.53 až 58%), v šířce cca 10-155 m a délce cca 150 m. Hloubka rýh a výmolů způsobených vodní erozí dosahuje 0,6 až 0,8 m. Vlastní výstavbě hradících prvků (dřevěné palisády, svislé výšky max. 0,8 m) předchází výběr míst (řady- linie cca po 15 m) vhodných pro hrubé urovnání terénu a následné vrtání otvorů do skalního podloží, do kterých bude vpravena výplňová expanzní
malta a zasunuta (popř. zaražena) kotva v počtu 7 ks po 2,5 m na 1 řadu, hl. 0,6 m, která slouží k uchycení palisádové stěny, respektive jejího podélného prvku („prahu“, mat.-Mo ). Na tento „základ“ bude uchycena konstrukce nosného „pilíře“ (šikmá krokev se zavětrováním, mat.-Mo, 7 ks v 1 řadě), na který bude hřebíkovými spoji uchycen čelní „záklop“z jehličnatého výřezu DN 200 mm (min. DN 160 mm), mat.- Sm. Konstrukce palisády je navržena tak, že její čelní stěna („záklop“) je přikloněna kesvahu pod úhlem cca 20° (měřeno od svislice).Prostor, který vznikne mezi rubem čelní stěny palisády a svahem, bude postupně vyplněn sesbíraným klestím z odlesněné plochy, čímž se zvýší zádržná schopnost navrženého opatření proti splavování půdního profilu.
V místě ukotvení bude podélný práh přitížen kamennou rovnaninou (40 až 80kg).

Svahový sesuv č.2 („malý“)
Sanace svahového sesuvu spočívá ve výstavbě příčných hradících a zajišťovacích prvků, rozmístěných v řadách napříč ohroženého úseku svahu (4 řady). Úkolem zajišťovacích prvků (palisád) je zamezit dalšímu odplavování svahových půd v důsledku vodní eroze. Ta v této části má charakter výmolové eroze, kdy téměř v celém úseku sesuvu došlo k odplavení půdy až na samotné podloží, které tvoří v převážné míře pararuly. V případě svahového sesuvu č.2 došlo k devastaci odlesněného svahu sklonu až 30° (tj.až 58%), v šířce cca 7-7,5 m a délce cca 45 m. Hloubka rýh a výmolů způsobených vodníerozí dosahuje v některých místech až 1 m. Vlastní výstavbě hradících prvků (dřevěné palisády, svislé výšky max. 0,95 m) předchází výběr míst (řady- linie cca po 8 -16 m) vhodných pro hrubé urovnání terénu a následné vrtání otvorů do skalního podloží, do kterých bude vpravena výplňová expanzní malta a zasunuta (popř. zaražena) kotva v počtu 4 ks po 2,5 m na 1 řadu, hl. 0,6 m, která slouží k uchycení palisádové stěny, respektive jejího podélného prvku („prahu“, mat.-Mo ).Na tento „základ“ bude uchycena konstrukce nosného „pilíře“ (šikmá krokev se zavětrováním, mat.-Mo, 4 ks v 1 řadě), na který bude hřebíkovými spoji uchycen čelní „záklop“z jehličnatého výřezu DN 200 mm (min. DN 160 mm), mat.- Sm.26 Konstrukce palisády je navržena tak, že její čelní stěna („záklop“) je přikloněna kesvahu pod úhlem cca 20° (měřeno od svislice).Prostor, který vznikne mezi rubem čelní stěny palisády a svahem bude postupně vyplněn sesbíraným klestím z odlesněné plochy, čímž se zvýší zádržná schopnost navrženého opatření proti splavování půdního profilu.
V místě ukotvení bude podélný práh přitížen kamennou rovnaninou (40 až 80kg).
nadm.výška cca 1000m

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 099 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., KŘ Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky