Veřejná zakázka: Hluboký potok - Horní Ředice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002946
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3038
Systémové číslo: P15V00003037
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/069
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.06.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.06.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hluboký potok - Horní Ředice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce charakteru úpravy vodních toků na úpravě koryta Hlubokého potoka v intravilánu obce Horní Ředice.
Úprava bude provedena v úseku délky 140 m a bude spočívat v:
- odstranění stromů (14 ks) a pařezů z průtočného profilu
- vytvarování profilu koryta do lichoběžníkového tvaru a úprava spádových
poměrů na předepsané hodnoty
- opevnění svahů rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200 kg
- dno nebude opevněno, pouze stabilizováno vložením 6 ks dřevěných
stabilizačních prahů z odkorněné kulatiny. Každý práh bude vytvořen z 5ks
kulatiny o O20cm vyskládaných nad sebou, kulatina bude stabilizována
4 kuláči O15cm délky 2,0m vetknutými do dna, s nimiž je propojena ocelovými
vruty a zavázána do svahu. Min. délka kulatiny 6,0 m.

Podrobný rozsah úprací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou VZD Invest s.r.o, Pardubice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 574 651 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky