Veřejná zakázka: LC Peklovisko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000193
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 304
Systémové číslo: P15V00000304
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.04.2012
Nabídku podat do: 11.05.2012 14:00
Otevírání obálek: 11.05.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Peklovisko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nestabilní levostranný svah se zajistí drátokošovou stěnou založenou na betonové vrstvě. Sklon stěny bude 5% do svahu pro zvýšení účinku stability. Založení stěny bude po vybrání zničených žlabů, zbytků betonu a neúnosné vrstvy cca 20cm pod terénem a provádění bude po 4 m pásech tak, aby bylo zachováno založení stěny s vodorovnou základnou a vyloučila se možnost sesuvu otevřením dlouhého úseku stěny. Celkový počet drátokošů o rozměrech 2x1x1m je 77 ks a 2ks košů o rozměrech 2x1x0,5m. Vodorovné založení stěny dude respektováno po celé délce stěny. Rubová strana stěny bude opatřena geotextilií pro zamezení vplavování zeminy do gabionů. Zásyp stěny bude z propustného materiálu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 362 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01,Podatelna 3.patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky