Veřejná zakázka: Sdružená zakázka oprava lesních cest na revíru 01 na LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002964
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3042
Systémové číslo: P15V00003041
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/126
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.06.2013
Nabídku podat do: 14.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka oprava lesních cest na revíru 01 na LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 7 štěrkových lesních cest. Na všech cestách se nacházejí vyjeté koleje a výtluky. Ty budou vyspraveny štěrkodrtí frakce 0-63, se zhutněním pomocí vybračního válce. U dvou cest bude nutné provést též zpevnění podkladu, a to kamenivem frakce 63-125. U všech cest budou dále čištěny příkopy, krajnice a vyčištěny a opraveny stávající trubní propusty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 661 152 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky